Продукти

Стандартни електромотори

Електромотори за телфери

Стандарти на ефективност

According to the standard EU No 640/2009, the electric motors we manufacture have efficiency levels IE1, IE2, IE3 and IE4.
IE5 level of efficiency is being developed and prepared for implementing in our next generation electric motors.
EU No 640/2009 is not applicable to the following products we manufacture: Definite purpose motors, Integrated brake motors and Single-phase motors.
Since the establishment of the factory over 21 series of electric motors were developed, created and put into production.
The customized Definite purpose motors we created for our clients are hundreds of different types.

ISO 9001:2015

Висококачествени материали, качество и контрол на продукцията

Научи повече

IEC 17025

Изследователска, научно-техническа и развойна дейност

Научи повече

ISO 14001:2015

Дигитализация и висока ефективност

Намаляване на потреблението на енергия и емисиите на CO2

Научи повече

Иновации

SDM 30 - следене на фазите


Измерване и визуализация на параметри в реално време

1 Измерване на напрежението на трите фази
2 Измерване на тока на трите фази
* Максимален работен ток до 30A (3 x 10A). Пусковият ток може многократно да надвишава тази стойност
3 Измерване на активна мощност
4 Измерване на реактивна мощност
5 Измерване и следене на cosφ
6 Измерване температура на корпуса на електродвигателя
7 Следене и измерване на честотни хармоници
Точност на измерване <=1% в диапазон на околна температура от -24 С до +60 С< />m>

 

view video

SMART DIGITAL MONITORING (SDM) 30


SDM предоставя информацията, чрез индустриална комуникационна шина RS 485 към сървър или Cloud технология за съхранение и последващ анализ на данните.

 

view video

SDM 30 - ДИГИТАЛЕН МОНИТОРИНГ


SDM 30 е дигитално устройство за анализ, контрол и защита на ниво лаборатория, с възможност за визуализация на събраната информация, както в реално време, така и за целия период от въвеждането в експлоатация на електромотора до неговата замяна, което ще ви даде възможност да вземате правилни решения по всяко едно време, както във връзка с неговата експлоатация, така и във връзка с неговото обслужване и поддръжка на системите. Това ще ви достави истинско удоволствие като притежатели на собствена лаборатория за измервания и изследнаия SMART digital monitoring.

 

view video

SDM 30 - следене на температурата


Измерване, запаметяване и визуализация в процеса на работа

Часове работа на електромотора
Обща консумирана мощност kWh
Текущи, минимални и максимални стойности на

  • Напрежене (V)
  • Ток (A)
  • Температура (°C)

 

view video

Постижения

This website uses cookies to enhance your experience. By continuing to browse this site you agree to the use of cookies. To find out more, read our cookie policy.