About us

Already 80 years Elprom Troyan is a leader in the production of electric motors in Central and Eastern Europe. The factory is identified as the giant in the Balkans. Founded in 1945 in the town of Troyan, in the years after 1947 production became structurally important for the Republic of Bulgaria, providing mainly supplies for countries from Western Europe and North Africa. The company also expands in other countries all over the world.

Elprom Troyan trades with companies in Europe, Asia, Africa, South and North America, reaching a volume of 72,000 electric motors per month. Six generations of engineers over the years have contributed to the development and implementation of international standards in this industry. Thus, the construction and production of electric motors becomes a tradition for Troyan and a standard of quality.

Today, Elprom Troyan can proudly state that for its 80-year history it has produced and sold over 27 million electric motors in 123 countries around the world. The plant is known as a leading standard for quality everywhere in the world.

In 1981, "Elprom Troyan" was awarded the prestigious international award "Golden Mercury" for the development of production and international cooperation.

Winner of 15 Gold Medals from the International Technical Fair - Plovdiv. Five of the Gold Medal Awards for Innovations have been received in the last two years of 2017-2018.

In 2018 "Electric motor plant Elprom Troyan" was awarded the "Prize of the German Economy" in the category "Innovations".

In 2018, the plant also received the "Company of the Year" award in Industry category.

That is why we can say that WE ARE EVERYWHERE, and for 75 years we have been working for you all and the progress of Your business, which is what we are truly proud of.

История на Елпром Троян в периоди

Троян (1945 - 1949) НАЧАЛОТО

ЕРАТА НА ПИОНЕРИТЕ

Троян (1949 -1988) УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЛИДЕРСТКОТО МЯСТО

ЕРАТА НА ИНОВАТОРИТЕ

Троян (1988 - 2016) ПРЕЛОМЕН МОМЕНТ В ИСТОРИЯТА

КРЕАТИВНОСТТА

Троян (2016) ВЪЗХОДА

ЕРАТА НА ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА, ИНДУСТРИЯ 4.0

Младен Мондешки - собстветник на ЕЗ ЕЛПРОМ ТРОЯН

Интервю на г-н Младен Мондешки, изпълнителен директор на Елпром Троян, във вестник "24 часа" от 29.01. 2018 година

- Г-н Мондешки, спечелихте наградата на германската икономика в категория “Иновации”. Какво се крие зад нея?

- Преди всичко искам да благодаря на целия си екип за неуморния труд и постоянство, както и за това, че винаги ме подкрепят. Те са визионери, те са хората, които днес променят бъдещето в машиностроенето. Благодаря и на всички бивши работници и служители на “Елпром Троян”, защото без наследството, което имаме, нямаше да постигнем всичко това днес. За нас Германия е критерий, с който се съобразяваме, така е било, така и ще бъде.
Първият електромотор е създаден в „Елпром Троян“ преди повече от 80 години  от пионера в машиностроенето – троянеца г-н Марин Стаевски. Неговите деца и до днес са част от семейството на “Елпром Троян” и споделят успехите ни. Заслужава внимание фактът, че прототипът на този първи електромотор се основава на разработка на концерна “Сименс”, това е вдъхновило човека, на когото дължим всичко в нашия завод. Това ни кара да се отнасяме и с целия респект и уважение към Германия. Така “Елпром Троян” бе символ през изминалия век и като пионер в Индустрия 3.0, признат лидер на световната сцена.
Троян е третият електрифициран град в България и това е дало предпоставката за бурната индустриализация през изминалия век. Троян е център на машиностроенето и ние се гордеем с това, а “Елпром Троян” е определян като най-големия завод за електромотори в България и на Балканите. Днес “Елпром Троян” е пионер и в Индустрия 4.0.
Историята, която имаме зад гърба си, ни задължава да вървим напред и  да променяме облика на машиностроенето, защото сме най-големите в бранша. Опитът, който имаме, и екипът, който работи за мен – това е основата на всеки успех. Представете си семейството на “Елпром Троян”, хиляди хора, които са се взирали в хоризонта и са вървели и вървят заедно, за да постигнат всичко това, което е реалност днес. Ето за това ни наричат пионери и визионери в машиностроенето.

- Индустрия 4.0 е германска програма за създаването на “умни заводи”. Разкажете повече – какво представлява тази програма? Вашият завод създава платформата Smart Digital Monitoring. Прилага ли се тя у нас и на чуждестранния пазар?

- Това е много добър въпрос. Отговорът е да! Ние създадохме умен завод посредством умни електромотори.
“Елпром Троян” създаде платформата Smart Digital Monitoring (нарекохме я SDM 30), която се асемблира в рамките на всеки завод, където киберфизичните системи могат да контролират физичните процеси, създавайки виртуално копие на физическия свят, и по този начин могат да се вземат независими, децентрализирани решения. Така кибер-физичните системи комуникират и се съгласуват помежду си и с хората в реално време посредством Cloud – облачна услуга. Това е безценно за всички структуро определящи индустрии, където управлението на риска е от най-високо значение, като в химическата, нефтопреработвателната, минната, военната, енергийната, авиационната, фармацевтичната, автомобилната индустрия т.н.
Устройството е препоръчително да се асемблира към всеки електромотор, а електромоторите са навсякъде. Асемблирането на SDM 30 е задължително там, където има високо ниво на замърсяване с химикали, шум, прах, високи или ниски температури, радиация и т.н, както и на недостъпни, труднодостъпни или отдалечени от човека места. Устройството е предназначено да е там, където условията и средата са враждебни за човека. Това устройство ви гарантира едно, а то е най-важното, че рискът от авария ще бъде сведен до статистическата нула. Именно затова това устройство е пионер в индустрията. То е бъдещето, с което сигурността ще получи друго значение, а грижата за човека ще придобие ново измерение. Това е достижение на Индустрия 4.0, това е новият хоризонт в машиностроенето, това е т.нар. умен завод.

- Какво прави един завод “умен”? Дайте примери с вашия?

Как се изгражда един умен завод, е въпрос, който може да отнесем към подвъпроса как се създава един умен електромотор. Замислете се, електромоторите са навсякъде около нас, факт! Там е и отговорът!
Ние създадохме първия умен електромотор в света, колкото и нескромно да звучи, затова сме пионери, а това ни прави и визионери в Индустрия 4.0.
Ако приемем, че вие трябва да асемблирате произволен тип електромотор в произволна система, която е приложима, да кажем, в индустриални условия – например един ТЕЦ, и тази система хипотетично откаже да работи поради повреда на електромотор, то неминуемо ще се стигне до авария. Оценявате, че всяка изолирана авария при сложните системи би довела до извеждане от експлоатация на цялата система, а оттам преките и косвени щети ще са колосални по размер, а понякога може да се стигне и по-далеч – до човешки жертви. Ето тук намираме своето място, ние осигуряваме преодоляване на всеки подобен риск, това е мястото на умния мотор, който създадохме за първи път в света на машиностроенето!

Преди умният завод бе химера, но днес научната фантастика се превърна в научен факт.

Това е нашата роля. Ние осигуряваме превенцията и управлението на риска, като посредством този дивайс осигуряваме мониторинг в реално време на всички процеси, за да може да бъде сведен до статистическа нула от авария и последващи щети. Това е основната ни цел, зад която заставаме, поставяйки си целите за следващите 10 години.

- В завода сте развили и институт за иновации и научно-развойна дейност. С какво се занимава, какви проекти развива?

- Днес сме в трескава подготовка за отваряне на най-големия инженерен корпус, който е на 5 етажа и в него ще работят до 100 инженера – хората, които създават бъдещето на “Елпром Троян”.

Всички специалисти в бранша тръгват от “Елпром Троян” и това е безспорен факт, който е ноторно известен. Всички в България знаят, че “Елпром Троян” е стандарт и еталон за електромоторите в страната. В България има над 30 елпрома и това е исторически факт. Елпром етимологично означава – електрическа промишленост. Мога да преведа аналогичен пример с винпром – винарска промишленост, разпознаваме десетки такива в страната, като всяка е със своята специфика, така е и при нас.

Аз съм собственик на „Елпром Троян“, развивам го и ще го развивам, защото осъзнавам какво означава за Троян и за България. Това е символ за моя град, всеки е свързан по някакъв начин с “Елпром Троян”, всеки е част от семейството му и милее за завода. А това е голяма отговорност!

За мен работи невероятен екип от специалисти, визионери, тези, които движат машиностроенето и трасират бъдещето в бранша.

- Какви предимства предлагате на вашите служители, как ги мотивирате да се развиват?

- В Троян има много будни млади хора, които търсят нови хоризонти. При нас работят вече трето поколение елпромци, те са бъдещето и ние се гордеем с това. От тази година стартираме програма за обучение на млади специалисти в Германия.

- Изнасяте ли в чужбина, каква част от продукцията е за външния пазар?

- Да, ние сме на международния пазар. Изнасяме както за Европа, така и Африка, Азия и Америка. В момента сме в експанзия и прилагаме различни маркетингови модели за различните деривати. Интересът към нас винаги е бил голям, но сега той е по-голям от всякога. Планираме изграждане на постоянии представителства в столиците на няколкото страни, с които приоритетно работим – в Берлин и Мюнхен, Париж, Рим, Москва, Пекин, Шанхай, Дубай, Оман и др.

- Лесно ли се прави бизнес в България, доволен ли сте от бизнес средата? Какво искате да се промени?

- Правителството и местната администрация полагат огромни усилия, за да подкрепят бизнеса в България и аз оценявам това. Ролята на Европа във всички тези начинания е осезаема. Условията за бизнес у нас са съпоставими с тези в другите страни-членки на ЕС, а възможността за обмен на данни и високи технологии е може би най-важното предимство, от което всеки би могъл да се възползва. Аз гледам по-глобално на бизнеса, като международен и мога да ви кажа, че работя с невероятни хора, с които правим всичко това, което представлява Индустрия 4.0.

Инж. Теодор Енев от 1981г. до 2018г. работи в ЕЛПРОМ ТРОЯН

2016 - INDUSTRY 4.0

Това, което започва в малката работилничка пионера Марин Стаевски с подръчни материали, се превръща в технологичен гигант на Балканите. Ние, от Електромоторен Завод Елпром Троян, поемаме щафетата и успешно продължаваме историята на национално и международно ниво със същата енергия, отдаденост и креативност, но с нова визия за бъдещето! Единствената граница е въображението!

This website uses cookies to enhance your experience. By continuing to browse this site you agree to the use of cookies. To find out more, read our cookie policy.