Продукти

Стандартни електромотори

Електромотори за телфери

Стандарти на ефективност

Съгласно Европейския Регламент /EU/ No640/2009 нашите електромотори са съответно с ниво на ефективност: IE1, IE2, IE3 и IE4.
В процес на разработка и въвеждане в производство е следващото поколение електромотори с ниво на ефективност IE5.
Стандартите на Регламент /EU/ No640/2009 не се прилагат (съгласно чл.1,т.2 от Регламента) за следните произвеждани от нас типове продукти: нестандартни, със спирачка и еднофазни електромотори.
От създаването на предприятието и до сега са разработени и въведени в производство над 21 серии електромотори.
Стотици са видовете мотори със специални изисквания.

ISO 9001:2015

Висококачествени материали, качество и контрол на продукцията

Научи повече

IEC 17025

Изследователска, научно-техническа и развойна дейност

Научи повече

ISO 14001:2015

Дигитализация и висока ефективност

Намаляване на потреблението на енергия и емисиите на CO2

Научи повече

Иновации

SDM 30 - следене на фазите


Измерване и визуализация на параметри в реално време

1 Измерване на напрежението на трите фази
2 Измерване на тока на трите фази
* Максимален работен ток до 30A (3 x 10A). Пусковият ток може многократно да надвишава тази стойност
3 Измерване на активна мощност
4 Измерване на реактивна мощност
5 Измерване и следене на cosφ
6 Измерване температура на корпуса на електродвигателя
7 Следене и измерване на честотни хармоници
Точност на измерване <=1% в диапазон на околна температура от -24 С до +60 С< />m>

 

виж видеото

SMART DIGITAL MONITORING (SDM) 30


SDM предоставя информацията, чрез индустриална комуникационна шина RS 485 към сървър или Cloud технология за съхранение и последващ анализ на данните.

 

виж видеото

SDM 30 - ДИГИТАЛЕН МОНИТОРИНГ


SDM 30 е дигитално устройство за анализ, контрол и защита на ниво лаборатория, с възможност за визуализация на събраната информация, както в реално време, така и за целия период от въвеждането в експлоатация на електромотора до неговата замяна, което ще ви даде възможност да вземате правилни решения по всяко едно време, както във връзка с неговата експлоатация, така и във връзка с неговото обслужване и поддръжка на системите. Това ще ви достави истинско удоволствие като притежатели на собствена лаборатория за измервания и изследнаия SMART digital monitoring.

 

виж видеото

SDM 30 - следене на температурата


Измерване, запаметяване и визуализация в процеса на работа

Часове работа на електромотора
Обща консумирана мощност kWh
Текущи, минимални и максимални стойности на

  • Напрежене (V)
  • Ток (A)
  • Температура (°C)

 

виж видеото

Постижения

This website uses cookies to enhance your experience. By continuing to browse this site you agree to the use of cookies. To find out more, read our cookie policy.