Standard Efficiency - IE1

Серия от Тип Т е с клас на енергийна ефективност IE1, която се приема за стандартна ефективност.

На 22 юли 2009 г. Европейската комисия (ЕС 240/2009) приложи Директива 2005/32/ЕС, която се отнася за електромотори във всички страни членки от Европейския съюз. Съгласно тази Директива от клас на ефективност от IE1 можеха да се използват до 16 юни 2011 година.

Стандарти на ефективност за EU

Стандарти на ефективност за USA

Стандарти на ефективност за Бразилия

Стандарти на ефективност за Австралия
This website uses cookies to enhance your experience. By continuing to browse this site you agree to the use of cookies. To find out more, read our cookie policy.