Premium Efficiency - IE3

Преминаването към енергоспестяващи електромотори се отплаща в дългосрочен план чрез осезаемо намаляване на консумацията на енергия, водещо до по-ниски оперативни разходи. Спестяването на електроенергия при моторите клас IE3 се базира основно на по-ниския номинален ток спрямо клас IE2.

Стандарт IEC 60034-30-1 определя класовете на енергийна ефективност на асинхронните електродвигатели. Регулации (ЕС) 640/2009 и 04/2014 установяват условията за преминаване към новите енергоспестяващи технологии. От 1 януари 2017, само електромотори отговарящи на клас IE3, с мощност между 0.75 и 375 kW, са позволени за употреба в Европейската Икономическа Зона.

Основната цел на стандарт IE3, в сила в Европейския Съюз, е да се постигне дългосрочно понижаване на енергийната консумация на електромоторите в употреба, и с това да допринесе за високите изисквания и цели, свързани с климата в Европа.

Класификацията се отнася за електромотори с:

  • 2, 4 и 6 полюса;
  • Номинална мощност между 0,75 и 375 KW;
  • Номинално напрежениедо 1000 V;
  • Режим на работа S1 (постоянно натоварване) или S3.

 

IEC 60034-30 не се отнася за: 

  • Електромотори проектирани единствено за работа с честотни инвертори;
  • Електромотори изцяло монтирани в корпуса на машина (водна помпа, вентилатор или компресор), които не могат да бъдат изпитани, отделно от машината.


     
Стандарти на ефективност за EU

Стандарти на ефективност за USA

Стандарти на ефективност за Бразилия

Стандарти на ефективност за Австралия
This website uses cookies to enhance your experience. By continuing to browse this site you agree to the use of cookies. To find out more, read our cookie policy.