Иновации

SMART digital monitoring (SDM30)

С нас Бъдещето идва днес, а Вие ще имате собствена високотехнологична дигитална лаборатория, събрала инженерната мисъл на няколко поколения инженери и почерпила вдъхновение от пионерите в машиностроенето на България. Това сме Елпром Троян, новият, обновеният, но с поглед назад, защото стоим на земята и творим в сградите, които вече над 80 години се наричат Елпром Троян, името на машиностроенето в България.

Мобилната технологична лаборатория, разработка на Елпром Троян, която нарекохме - „Интелигентен Дигитален Мониторинг" - "SMART digital monitoring" или кратко SDM е Вашата лаборатория. Тя може да бъде поставена като приложение към всеки електромотор, за да бъдат следени в реално време всички основни параметри на двигателя на ниво лаборатория с цялата произтичаща от това прецизност и точност.

Използването на тази индивидуална лаборатория, Вашата лаборатория, разработена от нас и с внедрената технология ще Ви позволи да сте до Вашия електромотор по всяко време, колкото и отдалeчен от Вас да е, в каквато и среда да се намира, той ще е на една ръка разстояние и винаги ще знаете всичко за него.

Тази лаборатория ще Ви помогне за предотвратяването на възникване на грешки през целия живот на мотора, от момента на инсталиране, през целия период на неговата експлоатация, като ще ви осигурява непрекъснато следене на работните параметри на електромотора, незабавното диагностициране на потенциални проблеми, които биха довели до технологичен или механичен проблем, определяне на индивидуално сервизно обслужване, според натовареността и условията, в които се използва, както и индивидуален анализ на характеристиките на електромотора изведени от анализа на събраната информация, която SMART технологията на лабораторията ще извежда като препоръки към Вас.

Освен това лабораторията ще следи за спазване на безопасността на електромоторите, включително и на тяхната енергийна ефективност.

Награда на Германската икономика в България
Златен медал от Пловдивския панаир

Основни функционални възможности на SDM технологията - презетанция (видео)

1. Функции свързани с контрола и защитата на двигателите

1.1 Следене на коректното подреждане на фазите
1.2 Следене отпадането на една или повече фази
1.3 Следене на отклонения на напрежението от нормата
1.4 Следене на симетрията на тока в трите фази
1.5 Следене на температурния режим на електромотора, чрез вградена в електромотора РТС защита

2. Измерване и визуализация на параметри в реално време

2.1 Измерване на напрежението на трите фази
2.2 Измерване на тока на трите фази
* Максимален работен ток до 30A (3 x 10A). Пусковият ток може многократно да надвишава тази стойност
2.3 Измерване на активна мощност
2.4 Измерване на реактивна мощност
2.5 Измерване и следене на cosφ
2.6 Измерване температура на корпуса на електродвигателя
2.7 Следене и измерване на честотни хармоници
Точност на измерване <=1% в диапазон на околна температура от -24 С до +60 С< />m>

3. Измерване, запаметяване и визуализация в процеса на работа

3.1 Часове работа на електромотора
3.2 Обща консумирана мощност kWh
3.3 Текущи, минимални и максимални стойности на

 • Напрежене (V)
 • Ток (A)
 • Температура (°C)

4. Локално представяне на текущата информация на дисплей в реално време

5. Предоставяне на информацията чрез индустриална комуникационна шина RS 485 към сървър или Cloud технология за съхранение и последващ анализ на данните

SDM 30 е дигитално устройство за анализ, контрол и защита на ниво лаборатория, с възможност за визуализация на събраната информация, както в реално време, така и за целия период от въвеждането в експлоатация на електромотора до неговата замяна, което ще ви даде възможност да вземате правилни решения по всяко едно време, както във връзка с неговата експлоатация, така и във връзка с неговото обслужване и поддръжка на системите. Това ще ви достави истинско удоволствие като притежатели на собствена лаборатория за измервания и изследнаия SMART digital monitoring.

Кратка презентация

SDM 30 е устройство, което може да следи всички определящи нормалното функциониране на електромотора характеристики, минимума на показателите, които следи устройството са над 16, като получавате информация за тях в реално време, изведени на дисплея на устройството, както и аналитични данни, изведени от работата на вашия електромотор от въвеждането му в експлоатация. Вашата лична лаборатория SMART digital monitoring ще ви позволи да получавате препоръки и становища, базирани на алгоритми, а при необходимост и сервиз с невероятно точно диагностициране и отстраняване на проблема.

Г-н Мондешки, спечелихте наградата на германската икономика в категория “Иновации”. Какво се крие зад нея?

Преди всичко искам да благодаря на целия си екип за неуморния труд и постоянство, както и за това, че винаги ме подкрепят. Те са визионери, те са хората, които днес променят бъдещето в машиностроенето. Благодаря и на всички бивши работници и служители на “Елпром Троян”, защото без наследството, което имаме, нямаше да постигнем всичко това днес. За нас Германия е критерий, с който се съобразяваме, така е било, така и ще бъде.

Първият електромотор е създаден в „Елпром Троян“ преди повече от 80 години от пионера в машиностроенето – троянеца г-н Марин Стаевски. Неговите деца и до днес са част от семейството на “Елпром Троян” и споделят успехите ни. Заслужава внимание фактът, че прототипът на този първи електромотор се основава на разработка на концерна “Сименс”, това е вдъхновило човека, на когото дължим всичко в нашия завод. Това ни кара да се отнасяме и с целия респект и уважение към Германия. Така “Елпром Троян” бе символ през изминалия век и като пионер в Индустрия 3.0, признат лидер на световната сцена.

Троян е третият електрифициран град в България и това е дало предпоставката за бурната индустриализация през изминалия век. Троян е център на машиностроенето и ние се гордеем с това, а “Елпром Троян” е определян като най-големия завод за електромотори в България и на Балканите. Днес “Елпром Троян” е пионер и в Индустрия 4.0.

Историята, която имаме зад гърба си, ни задължава да вървим напред и да променяме облика на машиностроенето, защото сме най-големите в бранша. Опитът, който имаме, и екипът, който работи за мен – това е основата на всеки успех. Представете си семейството на “Елпром Троян”, хиляди хора, които са се взирали в хоризонта и са вървели и вървят заедно, за да постигнат всичко това, което е реалност днес. Ето за това ни наричат пионери и визионери в машиностроенето.

Индустрия 4.0 е германска програма за създаването на “умни заводи”. Разкажете повече – какво представлява тази програма? Вашият завод създава платформата Smart Digital Monitoring. Прилага ли се тя у нас и на чуждестранния пазар?

Това е много добър въпрос. Отговорът е да! Ние създадохме умен завод посредством умни електромотори.

“Елпром Троян” създаде платформата Smart Digital Monitoring (нарекохме я SDM 30), която се асемблира в рамките на всеки завод, където киберфизичните системи могат да контролират физичните процеси, създавайки виртуално копие на физическия свят, и по този начин могат да се вземат независими, децентрализирани решения. Така кибер-физичните системи комуникират и се съгласуват помежду си и с хората в реално време посредством Cloud – облачна услуга. Това е безценно за всички структуро определящи индустрии, където управлението на риска е от най-високо значение, като в химическата, нефтопреработвателната, минната, военната, енергийната, авиационната, фармацевтичната, автомобилната индустрия т.н.

Устройството е препоръчително да се асемблира към всеки електромотор, а електромоторите са навсякъде. Асемблирането на SDM 30 е задължително там, където има високо ниво на замърсяване с химикали, шум, прах, високи или ниски температури, радиация и т.н, както и на недостъпни, труднодостъпни или отдалечени от човека места. Устройството е предназначено да е там, където условията и средата са враждебни за човека. Това устройство ви гарантира едно, а то е най-важното, че рискът от авария ще бъде сведен до статистическата нула. Именно затова това устройство е пионер в индустрията. То е бъдещето, с което сигурността ще получи друго значение, а грижата за човека ще придобие ново измерение. Това е достижение на Индустрия 4.0, това е новият хоризонт в машиностроенето, това е т.нар. умен завод.

Какво прави един завод “умен”? Дайте примери с вашия?

Как се изгражда един умен завод, е въпрос, който може да отнесем към подвъпроса как се създава един умен електромотор. Замислете се, електромоторите са навсякъде около нас, факт! Там е и отговорът!

Ние създадохме първия умен електромотор в света, колкото и нескромно да звучи, затова сме пионери, а това ни прави и визионери в Индустрия 4.0.

Ако приемем, че вие трябва да асемблирате произволен тип електромотор в произволна система, която е приложима, да кажем, в индустриални условия – например един ТЕЦ, и тази система хипотетично откаже да работи поради повреда на електромотор, то неминуемо ще се стигне до авария. Оценявате, че всяка изолирана авария при сложните системи би довела до извеждане от експлоатация на цялата система, а оттам преките и косвени щети ще са колосални по размер, а понякога може да се стигне и по-далеч – до човешки жертви. Ето тук намираме своето място, ние осигуряваме преодоляване на всеки подобен риск, това е мястото на умния мотор, който създадохме за първи път в света на машиностроенето!

Преди умният завод бе химера, но днес научната фантастика се превърна в научен факт.

Това е нашата роля. Ние осигуряваме превенцията и управлението на риска, като посредством този дивайс осигуряваме мониторинг в реално време на всички процеси, за да може да бъде сведен до статистическа нула от авария и последващи щети. Това е основната ни цел, зад която заставаме, поставяйки си целите за следващите 10 години.

В завода сте развили и институт за иновации и научно-развойна дейност. С какво се занимава, какви проекти развива?

Днес сме в трескава подготовка за отваряне на най-големия инженерен корпус, който е на 5 етажа и в него ще работят до 100 инженера – хората, които създават бъдещето на “Елпром Троян”.

Всички специалисти в бранша тръгват от “Елпром Троян” и това е безспорен факт, който е ноторно известен. Всички в България знаят, че “Елпром Троян” е стандарт и еталон за електромоторите в страната. В България има над 30 елпрома и това е исторически факт. Елпром етимологично означава – електрическа промишленост. Мога да преведа аналогичен пример с винпром – винарска промишленост, разпознаваме десетки такива в страната, като всяка е със своята специфика, така е и при нас.

Аз съм собственик на „Елпром Троян“, развивам го и ще го развивам, защото осъзнавам какво означава за Троян и за България. Това е символ за моя град, всеки е свързан по някакъв начин с “Елпром Троян”, всеки е част от семейството му и милее за завода. А това е голяма отговорност!

За мен работи невероятен екип от специалисти, визионери, тези, които движат машиностроенето и трасират бъдещето в бранша.

Какви предимства предлагате на вашите служители, как ги мотивирате да се развиват?

В Троян има много будни млади хора, които търсят нови хоризонти. При нас работят вече трето поколение елпромци, те са бъдещето и ние се гордеем с това. От тази година стартираме програма за обучение на млади специалисти в Германия.

Изнасяте ли в чужбина, каква част от продукцията е за външния пазар?

Да, ние сме на международния пазар. Изнасяме както за Европа, така и Африка, Азия и Америка. В момента сме в експанзия и прилагаме различни маркетингови модели за различните деривати. Интересът към нас винаги е бил голям, но сега той е по-голям от всякога. Планираме изграждане на постоянии представителства в столиците на няколкото страни, с които приоритетно работим – в Берлин и Мюнхен, Париж, Рим, Москва, Пекин, Шанхай, Дубай, Оман и др.

Лесно ли се прави бизнес в България, доволен ли сте от бизнес средата? Какво искате да се промени?

Правителството и местната администрация полагат огромни усилия, за да подкрепят бизнеса в България и аз оценявам това. Ролята на Европа във всички тези начинания е осезаема. Условията за бизнес у нас са съпоставими с тези в другите страни-членки на ЕС, а възможността за обмен на данни и високи технологии е може би най-важното предимство, от което всеки би могъл да се възползва. Аз гледам по-глобално на бизнеса, като международен и мога да ви кажа, че работя с невероятни хора, с които правим всичко това, което представлява Индустрия 4.0.

4 златни медала за "Иновации" от 74-ти Международен технически панаир - Пловдив 2018г

 1. Златен медал и Диплом за "Двойно-триеща електромагнитна спирачка за електромотори"
 2. Златен медал и Диплом за "Предпазна система за електрическа защита на трифазни електродвигатели"
 3. Златен медал и Диплом за "Едностранна електромагнитна спирачка за електродвигатели"
 4. Златен медал и Диплом за "Телеметрична спирачна система за електродвигатели"
 5. Кристален Тетраедър и Грамота за " Най-добър дизайн на панаирна експозиция"

SMART digital monitoring (SDM30)

С нас Бъдещето идва днес, а Вие ще имате собствена високотехнологична дигитална лаборатория, събрала инженерната мисъл на няколко поколения инженери и почерпила вдъхновение от пионерите в машиностроенето на България. Това сме Елпром Троян, новият, обновеният, но с поглед назад, защото стоим на земята и творим в сградите, които вече над 75 години се наричат Елпром Троян, името на машиностроенето в България.

Мобилната технологична лаборатория, разработка на Елпром Троян, която нарекохме - „Интелигентен Дигитален Мониторинг" - "SMART digital monitoring" или кратко SDM е Вашата лаборатория. Тя може да бъде поставена като приложение към всеки електромотор, за да  бъдат следени в реално време  всички основни параметри на двигателя на ниво лаборатория с цялата произтичаща от това прецизност и точност. Използването на тази индивидуална лаборатория, Вашата лаборатория, разработена от нас и с внедрената технология ще Ви позволи да сте до Вашия електромотор по всяко време, колкото и отдалeчен от Вас да е, в каквато и среда да се намира, той ще е на една ръка разстояние и винаги ще знаете всичко за него. Тази лаборатория ще Ви помогне за предотвратяването на възникване на грешки през целия живот на мотора, от момента на инсталиране, през целия период на неговата експлоатация, като ще ви осигурява непрекъснато следене на работните параметри на електромотора, незабавното диагностициране  на потенциални проблеми, които биха довели до технологичен или механичен проблем, определяне на индивидуално сервизно обслужване, според натовареността и условията, в които се използва, както и индивидуален анализ на характеристиките на електромотора изведени от анализа на събраната информация, която SMART технологията на лабораторията ще извежда като препоръки към Вас.

Освен това лабораторията ще следи за спазване на  безопасността на електромоторите, включително и на тяхната енергийна ефективност.


Основни функционални възможности на SDM технологията - презетанция (видео)

1. Функции свързани с контрола и защитата на двигателите

1.1 Следене на коректното подреждане на фазите
1.2 Следене отпадането на една или повече фази
1.3 Следене на отклонения на напрежението от нормата
1.4 Следене на симетрията на тока в трите фази
1.5 Следене на температурния режим на електромотора, чрез вградена в електромотора РТС защита


2. Измерване и визуализация на параметри в реално време

2.1 Измерване на напрежението на трите фази
2.2 Измерване на тока на трите фази
* Максимален работен ток до 30A (3 x 10A). Пусковият ток може многократно да надвишава тази стойност
2.3 Измерване на активна мощност
2.4 Измерване на реактивна мощност
2.5 Измерване и следене на cosφ
2.6 Измерване температура на корпуса на електродвигателя
2.7 Следене и измерване на честотни хармоници
Точност на измерване <=1% в диапазон на околна температура от -24 С до +60 С< />m>


3. Измерване, запаметяване и визуализация в процеса на работа

3.1 Часове работа на електромотора
3.2 Обща консумирана мощност kWh
3.3 Текущи, минимални и максимални стойности на

 • Напрежене (V)
 • Ток (A)
 • Температура (°C)

4. Локално представяне на текущата информация на дисплей в реално време

5. Предоставяне на информацията чрез индустриална комуникационна шина RS 485 към сървър или Cloud технология за съхранение и последващ анализ на даннитеSDM 30 е дигитално устройство за анализ, контрол и защита  на ниво лаборатория, с възможност за  визуализация на събраната информация, както в реално време, така и за целия период от въвеждането в експлоатация на електромотора до неговата замяна, което ще ви даде възможност да вземате правилни решения по всяко едно време, както във връзка с неговата експлоатация, така и във връзка с неговото обслужване и поддръжка на системите. Това ще ви достави истинско удоволствие като притежатели на собствена лаборатория за измервания и изследнаия SMART digital monitoring.

SDM 30 е устройство, което може да следи всички определящи нормалното функциониране на електромотора характеристики, минимума на показателите, които следи   устройството са над 16, като получавате информация за тях в реално време, изведени на   дисплея на устройството, както и аналитични данни, изведени от работата на вашия електромотор от въвеждането му в експлоатация. Вашата лична лаборатория SMART digital monitoring ще ви позволи да получавате препоръки и становища, базирани на алгоритми, а при необходимост и сервиз с невероятно точно диагностициране и отстраняване на проблема.

 

    

  

 Интервю на г-н Младен Мондешки, изпълнителен директор на Елпром Троян, във вестник "24 часа" от 29.01. 2018 година

- Г-н Мондешки, спечелихте наградата на германската икономика в категория “Иновации”. Какво се крие зад нея?

- Преди всичко искам да благодаря на целия си екип за неуморния труд и постоянство, както и за това, че винаги ме подкрепят. Те са визионери, те са хората, които днес променят бъдещето в машиностроенето. Благодаря и на всички бивши работници и служители на “Елпром Троян”, защото без наследството, което имаме, нямаше да постигнем всичко това днес. За нас Германия е критерий, с който се съобразяваме, така е било, така и ще бъде.
Първият електромотор е създаден в „Елпром Троян“ преди повече от 70 години  от пионера в машиностроенето – троянеца г-н Марин Стаевски. Неговите деца и до днес са част от семейството на “Елпром Троян” и споделят успехите ни. Заслужава внимание фактът, че прототипът на този първи електромотор се основава на разработка на концерна “Сименс”, това е вдъхновило човека, на когото дължим всичко в нашия завод. Това ни кара да се отнасяме и с целия респект и уважение към Германия. Така “Елпром Троян” бе символ през изминалия век и като пионер в Индустрия 3.0, признат лидер на световната сцена.
Троян е третият електрифициран град в България и това е дало предпоставката за бурната индустриализация през изминалия век. Троян е център на машиностроенето и ние се гордеем с това, а “Елпром Троян” е определян като най-големия завод за електромотори в България и на Балканите. Днес “Елпром Троян” е пионер и в Индустрия 4.0.
Историята, която имаме зад гърба си, ни задължава да вървим напред и  да променяме облика на машиностроенето, защото сме най-големите в бранша. Опитът, който имаме, и екипът, който работи за мен – това е основата на всеки успех. Представете си семейството на “Елпром Троян”, хиляди хора, които са се взирали в хоризонта и са вървели и вървят заедно, за да постигнат всичко това, което е реалност днес. Ето за това ни наричат пионери и визионери в машиностроенето.

- Индустрия 4.0 е германска програма за създаването на “умни заводи”. Разкажете повече – какво представлява тази програма? Вашият завод създава платформата Smart Digital Monitoring. Прилага ли се тя у нас и на чуждестранния пазар?

- Това е много добър въпрос. Отговорът е да! Ние създадохме умен завод посредством умни електромотори.
“Елпром Троян” създаде платформата Smart Digital Monitoring (нарекохме я SDM 30), която се асемблира в рамките на всеки завод, където киберфизичните системи могат да контролират физичните процеси, създавайки виртуално копие на физическия свят, и по този начин могат да се вземат независими, децентрализирани решения. Така кибер-физичните системи комуникират и се съгласуват помежду си и с хората в реално време посредством Cloud – облачна услуга. Това е безценно за всички структуро определящи индустрии, където управлението на риска е от най-високо значение, като в химическата, нефтопреработвателната, минната, военната, енергийната, авиационната, фармацевтичната, автомобилната индустрия т.н.
Устройството е препоръчително да се асемблира към всеки електромотор, а електромоторите са навсякъде. Асемблирането на SDM 30 е задължително там, където има високо ниво на замърсяване с химикали, шум, прах, високи или ниски температури, радиация и т.н, както и на недостъпни, труднодостъпни или отдалечени от човека места. Устройството е предназначено да е там, където условията и средата са враждебни за човека. Това устройство ви гарантира едно, а то е най-важното, че рискът от авария ще бъде сведен до статистическата нула. Именно затова това устройство е пионер в индустрията. То е бъдещето, с което сигурността ще получи друго значение, а грижата за човека ще придобие ново измерение. Това е достижение на Индустрия 4.0, това е новият хоризонт в машиностроенето, това е т.нар. умен завод.

- Какво прави един завод “умен”? Дайте примери с вашия?

Как се изгражда един умен завод, е въпрос, който може да отнесем към подвъпроса как се създава един умен електромотор. Замислете се, електромоторите са навсякъде около нас, факт! Там е и отговорът!
Ние създадохме първия умен електромотор в света, колкото и нескромно да звучи, затова сме пионери, а това ни прави и визионери в Индустрия 4.0.
Ако приемем, че вие трябва да асемблирате произволен тип електромотор в произволна система, която е приложима, да кажем, в индустриални условия – например един ТЕЦ, и тази система хипотетично откаже да работи поради повреда на електромотор, то неминуемо ще се стигне до авария. Оценявате, че всяка изолирана авария при сложните системи би довела до извеждане от експлоатация на цялата система, а оттам преките и косвени щети ще са колосални по размер, а понякога може да се стигне и по-далеч – до човешки жертви. Ето тук намираме своето място, ние осигуряваме преодоляване на всеки подобен риск, това е мястото на умния мотор, който създадохме за първи път в света на машиностроенето!

Преди умният завод бе химера, но днес научната фантастика се превърна в научен факт.

Това е нашата роля. Ние осигуряваме превенцията и управлението на риска, като посредством този дивайс осигуряваме мониторинг в реално време на всички процеси, за да може да бъде сведен до статистическа нула от авария и последващи щети. Това е основната ни цел, зад която заставаме, поставяйки си целите за следващите 10 години.

- В завода сте развили и институт за иновации и научно-развойна дейност. С какво се занимава, какви проекти развива?

- Днес сме в трескава подготовка за отваряне на най-големия инженерен корпус, който е на 5 етажа и в него ще работят до 100 инженера – хората, които създават бъдещето на “Елпром Троян”.

Всички специалисти в бранша тръгват от “Елпром Троян” и това е безспорен факт, който е ноторно известен. Всички в България знаят, че “Елпром Троян” е стандарт и еталон за електромоторите в страната. В България има над 30 елпрома и това е исторически факт. Елпром етимологично означава – електрическа промишленост. Мога да преведа аналогичен пример с винпром – винарска промишленост, разпознаваме десетки такива в страната, като всяка е със своята специфика, така е и при нас.

Аз съм собственик на „Елпром Троян“, развивам го и ще го развивам, защото осъзнавам какво означава за Троян и за България. Това е символ за моя град, всеки е свързан по някакъв начин с “Елпром Троян”, всеки е част от семейството му и милее за завода. А това е голяма отговорност!

За мен работи невероятен екип от специалисти, визионери, тези, които движат машиностроенето и трасират бъдещето в бранша.

- Какви предимства предлагате на вашите служители, как ги мотивирате да се развиват?

- В Троян има много будни млади хора, които търсят нови хоризонти. При нас работят вече трето поколение елпромци, те са бъдещето и ние се гордеем с това. От тази година стартираме програма за обучение на млади специалисти в Германия.

- Изнасяте ли в чужбина, каква част от продукцията е за външния пазар?

- Да, ние сме на международния пазар. Изнасяме както за Европа, така и Африка, Азия и Америка. В момента сме в експанзия и прилагаме различни маркетингови модели за различните деривати. Интересът към нас винаги е бил голям, но сега той е по-голям от всякога. Планираме изграждане на постоянии представителства в столиците на няколкото страни, с които приоритетно работим – в Берлин и Мюнхен, Париж, Рим, Москва, Пекин, Шанхай, Дубай, Оман и др.

- Лесно ли се прави бизнес в България, доволен ли сте от бизнес средата? Какво искате да се промени?

- Правителството и местната администрация полагат огромни усилия, за да подкрепят бизнеса в България и аз оценявам това. Ролята на Европа във всички тези начинания е осезаема. Условията за бизнес у нас са съпоставими с тези в другите страни-членки на ЕС, а възможността за обмен на данни и високи технологии е може би най-важното предимство, от което всеки би могъл да се възползва. Аз гледам по-глобално на бизнеса, като международен и мога да ви кажа, че работя с невероятни хора, с които правим всичко това, което представлява Индустрия 4.0.

 

  

 


4 златни медала за "Иновации" от 74-ти Международен технически панаир - Пловдив 2018г

1. Златен медал и Диплом за "Двойно-триеща електромагнитна спирачка за електромотори"
2. Златен медал и Диплом за  "Предпазна система за електрическа защита на трифазни електродвигатели"
3. Златен медал и Диплом за  "Едностранна електромагнитна спирачка за електродвигатели"
4. Златен медал и Диплом за "Телеметрична спирачна система за електродвигатели"
5. Кристален Тетраедър и Грамота за " Най-добър дизайн на панаирна експозиция"

 

 


 

This website uses cookies to enhance your experience. By continuing to browse this site you agree to the use of cookies. To find out more, read our cookie policy.