На 19 Декември 2007 президентът Буш подписва Акт за енергийна независимост и безопасност (Energy Independence and Security Act of 2007 (EISA), (Public Law 140-110). Националната асоциация на електро-производителите взима активно участие в изготвянето на клаузите на EISA. Една от основните клаузи, върху която се фокусира NEMA,е повишаването на ефективността на електромоторите.

Подразделението за Моторни генератори на NEMA обединява сили с Американския съвет за енергийно ефективна икономика, изготвяйки препоръки за нови регулации, покриващи както електромотори за обща употреба, така и някои категории електромотори за специална употреба.

NEMA Premium програмата е създадена поради 4 основни причини:

  • Електродвигателите имат значителен ефект върху крайните енергийни разходи на индустриални, институционални и търговски сгради.
  • Електродвигателите се различават по своята енергийна ефективност. NEMA Premium програмата ще помогне на купувачите да открият електродвигателите с по-висока енергийна ефективност, като по този начин спестят време и пари и ще повишат системната надеждност на производството си.
  • Електродвигатели с означение NEMA Premium ще помогнат на потребителите да оптимизират ефективността на електромоторните си системи.
  • Системи и електромотори с означение NEMA Premium ще намалят консумацията на електроенергия, като по този начин ще намалят замърсявянето на околната среда, свързано с производството на електрическа енергия.

 

 

Стандарти на ефективност за EU

Стандарти на ефективност за USA

Стандарти на ефективност за Бразилия

Стандарти на ефективност за Австралия
This website uses cookies to enhance your experience. By continuing to browse this site you agree to the use of cookies. To find out more, read our cookie policy.