High Efficiency - IE2

Електромотори от ТИП TH с енергийна ефективност IE2 могат да намалят разходите за електроенергия с повече от 30%.

Стандартът на Международната електрическа компания  (IEC 60034-30) определя класове на електрическата ефективност за асинхронни, едноскоростни, трифазни електромотори, 50 Hz и 60Hz.

На 22 юли 2009 г. Европейската комисия (ЕС 240/2009) приложи Директива 2005/32/ЕС, която се отнася за електромотори във всички страни членки, с изключение на някои специални приложения.

Според Директивата, всички електромотори, монтирани в нови производства, трябва да бъдат с клас на енергийна ефективност не по-ниска от IE2, считано от 16 юни 2011 г.

Класификацията се отнася за електромотори с:

 • 2, 4 или 6 полюса;
 • Номинална мощност между 0,75 и 375 KW;
 • Номинално напрежение до 1000 V;
 • Режим на работа S1 (постоянно натоварване) или S3.

IEC 60034-30 не се отнася за: 

 • Електромотори проектирани единствено за работа с честотни инвертори;
 • Електромотори изцяло монтирани в корпуса на машина (водна помпа, вентилатор или компресор), които не могат да бъдат изпитани, отделно от машината.

Устройство и конструкция на енергоспестяващи електромотори ТИП TH

Проектирането и производството на Енергийсни ефективни електромотори изисква специални познания, опит и изпитателни лаборатории с прецизни уреди, с които разполагаме в ЕЗ ЕЛПРОМ ТРОЯН.

Целта е да се повиши ефективността чрез намаляване и балансиране на загубите в статорните намотки, статорните ламели (магнитопровод) и загубите от хлъзгането на ротора. В сравнение със стандартните електромотори IE1, производството на енергоспестяващи електромотори IE2 изисква повече мед, стомана и други материали. Характерни черти на електромоторите IE2:

 • По-голямо сечение на използваните проводници;
 • Статорните канали са по-високи
 • Ламелите на статора са по-тънки и с подобрени качества;
 • Въздушната междина е по-малка;
 • Охлаждането на електромотора е подобрено;
 • Лагерите на електромоторите са по-добри;
 • Използване на късо съединени медни ротори.

Стандарти на ефективност за EU

Стандарти на ефективност за USA

Стандарти на ефективност за Бразилия

Стандарти на ефективност за Австралия
This website uses cookies to enhance your experience. By continuing to browse this site you agree to the use of cookies. To find out more, read our cookie policy.