Super Premium Efficiency - IE4

По-високо с 14% ниво на енергоспестяване спрямо IE1 и до 3% спрямо IE3, по-ниски оперативни разходи и дългосроча бъдеща сигурност – с електромотори клас IE4 Вие инвестирате в повишаване на своята конкурентоспособност.

При планиране на ново производство или обновяване на съществуващо, инвестирането във високоефективни IE4 електромотори води до ниски оперативни разходи през целия жизнен цикъл, а понижените нива на CO2 емисии намаляват отрицателните ефекти върху околната среда.

Концепция за бъдещето 
Клас IE4 електромоторите са налични с алуминиево или чугунено тяло, без разлика на височината на вала между IE1 и IE4, което ги прави логичен избор за постигане  Премиум ефективност на производството.

Стандарти на ефективност за EU

Стандарти на ефективност за USA

Стандарти на ефективност за Бразилия

Стандарти на ефективност за Австралия
This website uses cookies to enhance your experience. By continuing to browse this site you agree to the use of cookies. To find out more, read our cookie policy.