Nema Premium Efficiency

На 19 Декември 2007 президентът Буш подписва Акт за енергийна независимост и безопасност (Energy Independence and Security Act of 2007 (EISA), (Public Law 140-110). Националната асоциация на електро-производителите взима активно участие в изготвянето на клаузите на EISA. Една от основните клаузи, върху която се фокусира NEMA,е повишаването на ефективността на електромоторите. Подразделението за Моторни генератори на NEMA обединявасили с Американския съвет за енергийно ефективна икономика, изготвяйки препоръки за нови регулации, покриващи както електромотори за обща употреба, така и някои категории електромотори за специална употреба.


NEMA Premium програмата е създадена поради 4 основни причини:

  • Електродвигателите имат значителен ефект върху крайните енергийни разходи на индустриални, институционални и търговски сгради.
  • Електродвигателите се различават по своята енергийна ефективност. NEMA Premium програмата ще помогне на купувачите да открият електродвигателите с по-висока енергийна ефективност, като по този начин спестят време и пари и ще повишат системната надеждност на производството си.
  • Електродвигатели с означение NEMA Premium ще помогнат на потребителите да оптимизират ефективността на електромоторните си системи.
  • Системи и електромотори с означение NEMA Premium ще намалят консумацията на електроенергия, като по този начин ще намалят замърсявянето на околната среда, свързано с производството на електрическа енергия.