Nema Energy Efficiency

Покритие на Акта за енергийна политика от 1992год.

Считано от октомври 1997, регулацията EPAct изисква по-голямата част от електромоторите за обща употреба да отговарят на минимални изисквания за енергийна ефективност. Изискванията се отнасят за многофазни, кафезни, индукционни електромотори, с мощност между 1 и 200 к.с.и скорост от 1200, 1800 и 3600 об/м, и са произведени в САЩ. Въпросните електромотори оперират на 230/460V и 60Hz.

В допълнение към стандартите за енергийна ефективност, Актът изисква нови тестови процедури и означения. Актът се прилага единствено за електродвигатели произведени след 24 октомври 1997 г.

Актът не предписва стандарти за цялостна ефективност за никакви традиционни индустриални системи с електромоторно задвижване, въпреки че съдържа стандарти за ефективност за системи с електромоторно задвижване като климатични системи за жилищния, индустриален или бизнес сектори.