Super Premium Efficiency - IE4

По-високо с 14% ниво на енергоспестяване спрямо IE1 и до 3% спрямо IE3, по-ниски оперативни разходи и дългосроча бъдеща сигурност – с електромотори клас IE4 Вие инвестирате в повишаване на своята конкурентоспособност. При планиране на ново производство или обновяване на съществуващо, инвестирането във високоефективни IE4 електромотори води до ниски оперативни разходи през целия жизнен цикъл, а понижените нива на COемисии намаляват отрицателните ефекти върху околната среда.

 

Концепция за бъдещето 
Клас IE4 електромоторите са налични с алуминиево или чугунено тяло, без разлика на височината на вала между IE1 и IE4, което ги прави логичен избор за постигане  Премиум ефективност на производството.