Premium Efficiency - IE3

Преминаването към енергоспестяващи електромотори се отплаща в дългосрочен план чрез осезаемо намаляване на консумацията на енергия, водещо до по-ниски оперативни разходи. Спестяването на електроенергия при моторите клас IE3 се базира основно на по-ниския номинален ток спрямо клас IE2.

Стандарт IEC 60034-30-1 определя класовете на енергийна ефективност на асинхронните електродвигатели. Регулации (ЕС) 640/2009 и 04/2014 установяват условията за преминаване към новите енергоспестяващи технологии. От 1 януари 2017, само електромотори отговарящи на клас IE3, с мощност между 0.75 и 375 kW, са позволени за употреба в Европейската Икономическа Зона.

Основната цел на стандарт IE3, в сила в Европейския Съюз, е да се постигне дългосрочно понижаване на енергийната консумация на електромоторите в употреба, и с това да допринесе за високите изисквания и цели, свързани с климата в Европа.

 

Класификацията се отнася за електромотори с:

  • 2, 4 и 6 полюса;
  • Номинална мощност между 0,75 и 375 KW;
  • Номинално напрежениедо 1000 V;
  • Режим на работа S1 (постоянно натоварване) или S3.

 

IEC 60034-30 не се отнася за: 

  • Електромотори проектирани единствено за работа с честотни инвертори;
  • Електромотори изцяло монтирани в корпуса на машина (водна помпа, вентилатор или компресор), които не могат да бъдат изпитани, отделно от машината.