High Efficiency - IE2

Електромотори от ТИП ТH с енергийна ефективност IE2 могат да намалят разходите за електроенергия с повече от 30%.
Стандартът на Международната електрическа компания  (IEC 60034-30) определя класове на електрическата ефективност за асинхронни, едноскоростни, трифазни електромотори, 50 Hz и 60Hz.
На 22 юли 2009 г. Европейската комисия (ЕС 240/2009) приложи Директива 2005/32/ЕС, която се отнася за електромотори във всички страни членки, с изключение на някои специални приложения.
Според Директивата, всички електромотори, монтирани в нови производства, трябва да бъдат с клас на енергийна ефективност не по-ниска от IE2, считано от 16 юни 2011 г.

 

Класификацията се отнася за електромотори с:

 • 2, 4 или 6 полюса;
 • Номинална мощност между 0,75 и 375 KW;
 • Номинално напрежение до 1000 V;
 • Режим на работа S1 (постоянно натоварване) или S3.

 

IEC 60034-30 не се отнася за: 

 • Електромотори проектирани единствено за работа с честотни инвертори;
 • Електромотори изцяло монтирани в корпуса на машина (водна помпа, вентилатор или компресор), които не могат да бъдат изпитани, отделно от машината.

 

Устройство и конструкция на енергоспестяващи електромотори ТИП TH

Проектирането и производството на Енергийсни ефективни електромотори изисква специални познания, опит и изпитателни лаборатории с прецизни уреди, с които разполагаме в ЕЗ ЕЛПРОМ ТРОЯН.
Целта е да се повиши ефективността чрез намаляване и балансиране на загубите в статорните намотки, статорните ламели (магнитопровод) и загубите от хлъзгането на ротора. В сравнение със стандартните електромотори IE1, производството на енергоспестяващи електромотори IE2 изисква повече мед, стомана и други материали. Характерни черти на електромоторите IE2:

 • По-голямо сечение на използваните проводници;
 • Статорните канали са по-високи
 • Ламелите на статора са по-тънки и с подобрени качества;
 • Въздушната междина е по-малка;
 • Охлаждането на електромотора е подобрено;
 • Лагерите на електромоторите са по-добри;
 • Използване на късо съединени медни ротори.