Ходови трифазни асинхронни електродвигатели

Ходовите трифазни асинхронни електродвигатели се използват за вграждане в мотор-редукторни групи за предвижване на електротелфери и кранове.
Спирачката на електродвигателите е електромагнитна, постояннотокова, нерегулируема.
Ходовите електродвигатели се изпълняват с различни видове присъединяване в зависимост от мотор-редукторните групи в които се вграждат, както и във вариант с ръчно освобождаване на спирачката.
Ходовите електродвигатели могат да се изпълняват и с независимо охлаждане.

Основни характеристики 

 • Мощности от 0.025kW до 4kW в зависимост от оборотите на електродвигателя
 • Височина на оста на въртене в мм – 63, 71, 80, 90
 • Полюси – 2, 4, 6, 12, 8/2, 12/4
 • Синхронни обороти min-1– 3000, 1500, 1000, 500,  750/3000, 500/1500
 • Захранващо напрежение -  от 127V до 400V при свързване в Δ и от 220V до 690V при свързване в Υ
 • Захранваща  честота - 50Hz и 60Hz
 • Изправено напрежение към бобината на спирачката – 0.45Un
 • Степен на защита
 • за електродвигателя - IP54, IP55
 • за спирачката – IP40
 • Клас на изолация – стандартно F, по заявка може и H
 • Температура на околната среда – стандартно от -25 °С до +40°С, при специално изпълнение  може и до -40°С или до +50°С
 • Режим на работа:
  - за едноскоростни – S1, S4 – 40%  / 240h-1
  - за двускоростни   – S4 –  20/40%  / 240h-1

Таблица 1

за съответствие на електродвигатели за ходови механизми на 
ЕЛПРОМ ТРОЯН  и ЕЛМОТ АД  - гр. В. Търново

Серия КТ

 

 

ЕЛПРОМ ТРОЯН

ЕЛМОT АД -
гр. В. Търново

Мощност/честота
на въртене
   kW/min-1

Тип

Тип

0.18 / 2770

КТ 63А - 2

КК 63   - 2

0.25 / 2770

КТ 63В - 2

КК 63Р - 2

0.023 / 0.09
670  / 2830

КТ 63А - 8/2

КК 56  - 8/2

0.03 / 0.12
650  / 2800

КТ 63В - 8/2

КК 56Р - 8/2

0.37 / 2800

КТ 71А - 2

КК 71 - 2

0.55 / 2790

КТ 71В - 2

КК 80 - 2

0.045 / 0.18
660  / 2730

КТ 71А - 8/2

КК 63 - 8/2

0.06 / 0.24
690 / 2820

КТ 71В - 8/2

КК 63Р - 8/2

0.075 / 0.3
720 / 2910

КТ 80А - 8/2

КК 71   - 8/2

 

Таблица 2

за съответствие на елeктродвигатели за ходови механизми 
на ЕЛПРОМ ТРОЯН, ЕЛМОТ АД  - гр. В. Търново и ЗАЕ - гр. Пловдив

Серия КТ - 35

 

 

ЕЛПРОМ ТРОЯН

ЗАЕ -
гр. Пловдив

ЕЛМОT АД  -
гр. В. Търново

Мощност/честота
на въртене 
kW/min-1

Тип

Тип

Тип

0.18 / 1320

КТ 63В - 4 - 35

КК 1204 - 4А

ККТ 63 - 4

0.12 /   880

КТ 63В - 6 - 35

КК 1204 - 6А

ККТ 63 - 6

0.37 / 1350

КТ 71В - 4 - 35

КК 1405 - 4А

ККТ 71 - 4

0.25 /   880

КТ 71В - 6 - 35

КК 1405 - 6А

ККТ71В - 6

0.55 / 1400

КТ 80А - 4 - 35

КК 1407 - 4А

ККТ 80 - 4

0.37 /   925

КТ 80А - 6 - 35

КК 1407 - 6А

ККТ 80 - 6

0.08 /  0.25
450  / 1440

КТ 80А - 12/4 - 35

КК 1405-12/4А

ККТ I 80В - 12/4

0.12 /  0.37
450  / 1440

КТ 80В - 12/4 - 35

КК 1407-12/4А

ККТ 80 - 12/4


This website uses cookies to enhance your experience. By continuing to browse this site you agree to the use of cookies. To find out more, read our cookie policy.