SDM 30 - следене на фазите | https://www.youtube.com/watch?v=tVNsxQoadUI?version=3&vq=hd1080

Измерване и визуализация на параметри в реално време

1 Измерване на напрежението на трите фази
2 Измерване на тока на трите фази
* Максимален работен ток до 30A (3 x 10A). Пусковият ток може многократно да надвишава тази стойност
3 Измерване на активна мощност
4 Измерване на реактивна мощност
5 Измерване и следене на cosφ
6 Измерване температура на корпуса на електродвигателя
7 Следене и измерване на честотни хармоници
Точност на измерване <=1% в диапазон на околна температура от -24 С до +60 С< />m>

 

This website uses cookies to enhance your experience. By continuing to browse this site you agree to the use of cookies. To find out more, read our cookie policy.