SDM 30 - ДИГИТАЛЕН МОНИТОРИНГ | https://www.youtube.com/watch?v=-gt2qhzKYqM?version=3&vq=hd1080

SDM 30 е дигитално устройство за анализ, контрол и защита на ниво лаборатория, с възможност за визуализация на събраната информация, както в реално време, така и за целия период от въвеждането в експлоатация на електромотора до неговата замяна, което ще ви даде възможност да вземате правилни решения по всяко едно време, както във връзка с неговата експлоатация, така и във връзка с неговото обслужване и поддръжка на системите. Това ще ви достави истинско удоволствие като притежатели на собствена лаборатория за измервания и изследнаия SMART digital monitoring.

 

This website uses cookies to enhance your experience. By continuing to browse this site you agree to the use of cookies. To find out more, read our cookie policy.