Социална дейност

В масовите организации са обхванати всички работниции и служители в завода. Голяма част от младежите участват в художествената самодейност на фотоклуба. През дългия период на масова и физкултурна дейност колективът на завода многократно е печелил окръжни и републикански награди. Непрестанно работи и единственият в страната работнически цирков състав. Много отличия печетлят заводската танцова група, струнният и естрадният състав и вокалната група. За приятен и полезен отдих през свободното време, работниците и служителите с доброволен труд и с помощта на завода изградиха черноморска почивна станция.

Електромоторен Завод Елпром Троян и днес продължава да развива социална дейност, не само сред работниците и служителите, но подпомага изявени личности и институции в няколко направления - наука, спорт, изкуство и здравеопазване. 

През 2016 година ЕЗ ЕЛПРОМ ТРОЯН стана основен спонсор на световния шампион по ски ориентиране Станимир Беломъжев. 

 

Елпром Троян подкрепя проекта на COEНова Телевизия отрази на живо запалването на коледната украса на Елпромската елха, 2018 година 

Най-високата украсена жива елха на 2017г. 24 м, Елпромската елха в гр.Троян