Социална дейност

В масовите организации са обхванати всички работниции и служители в завода. Голяма част от младежите участват в художествената самодейност на фотоклуба. През дългия период на масова и физкултурна дейност колективът на завода многократно е печелил окръжни и републикански награди. Непрестанно работи и единственият в страната работнически цирков състав. Много отличия печетлят заводската танцова група, струнният и естрадният състав и вокалната група. За приятен и полезен отдих през свободното време, работниците и служителите с доброволен труд и с помощта на завода изградиха черноморска почивна станция.

Електромоторен Завод Елпром Троян и днес продължава да развива социална дейност, не само сред работниците и служителите, но подпомага изявени личности и институции в няколко направления - наука, спорт, изкуство и здравеопазване. 

През 2016 година ЕЗ ЕЛПРОМ ТРОЯН стана основен спонсор на световния шампион по ски ориентиране Станимир Беломъжев. 

 
Елпром Троян подкрепя проекта на COEНай-високата украсена жива елха на 2017г. 24 м, Елпромската елха в гр.Троян