Контакти - Елпром Троян

Контакти

Адрес на фирмата

Адрес:

П.К. 5600, град Троян,
ул. "Академик Ангел Балевски" №1

ОТДЕЛ МАРКЕТИНГ

Росица Петкова
+359/ 885 588 388
email: marketing@elpromtroyan.com
email: r.petkova@elpromtroyan.com

ОТДЕЛ МАРКЕТИНГ

Радослав Нанков
+359/ 670 603 19
+359/ 876 494905
email: purchasing@elpromtroyan.com

ОТДЕЛ ПРОДАЖБИ И АНАЛИЗИ

Анжела Зехирова
+359/ 670 603 19
+359/ 876 686833
email: marketing@elpromtroyan.com
email: a.zehirova@elpromtroyan.com

ОТДЕЛ ПРОДАЖБИ И АНАЛИЗИ

Румен Атев
+359/ 876 399 911
email: marketing@elpromtroyan.com
email: r.atev@elpromtroyan.com

РЪКОВОДИТЕЛ НА КОНСТРУКТИВЕН ОТДЕЛ

инж. Теодор Енев
+359/ 893 884646
t.enev@elpromtroyan.com

КОНСТРУКТОР

инж. Боян Божинов
+359/ 879 393987
ko@elpromtroyan.com

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Стела Маринова
+359/ 877 393928
accounting@elpromtroyan.com

СЧЕТОВОДИТЕЛ

Дарина Димитрова
+359/ 876 393980
accounting@elpromtroyan.com

Форма за обратна връзка