Еднофазни асинхронни електродвигатели

 • Произвежданите еднофазни електродвигатели са с пусков и работен кондензатор и еднофазни електродвигатели с работен кондензатор
 • Височина на оста на въртене в мм:
  - Еднофазни с пусков и работен кондензатор – 80, 90, 100
  - Еднофазни с работен кондензатор  – 63, 71, 80, 90, 100
 • Мощност – от 0.120kW до 3kW в зависимост от полюсите
 • Полюси – 2, 4
 • Синхронни обороти min-1 – 3000, 1500
 • Номинално напрежение и честота – 220V до 240V и честота 50Hz
 • Режими на работа – S1, S2, S3, S4, S6
 • Форми на изпълнение – B3, B5, B14, B3/B5(B35), B3/B14(B34)
  По желание на клиента присъединителният фланец може да бъде специален
 • Работен край на вала – цилиндричен с шпонка, без или с вътрешна резба, специален, зъбонарязан, поплощен, с два работни края, както и други вариации
 • Степен на защита – IP54, IP55
 • Клас на изолация – стандартно F, по заявка може и H
 • Условия на работа – умерена климатична зона „n” при температура от -25 °С до +40 °С и надморска височина 1000м

  Мощност
 • Номинална мощност на вала на двигателя се определя при следните условия:
 • номинално напрежение, показано на табелката при допуск ±10%
 • честота на захранващото напрежение при допуск ±1%
 • температура на околната среда – от -25 °С до +40°С
 • надморска височина до 1000m
 • режим на работа S1 – продължителен ЕN 60034 – 1

При отклонение от посочените условия допустимата мощност на вала на двигателя се определя по формулата:

Pd=Kt.Kh.Pn

където:

Pd - допустима мощност на вала на двигателя
Кt - корекционен коефициент отчитащ влиянието на температурата на околната среда
Кh - корекционен коефициент отчитащ влиянието на надморското равнище
Pn - номинална мощност на двигателя, означена на табелката

Корекционните коефициенти се отчитат от таблици 1 и 2 

Таблица 1
Корекционен коефициент отчитащ влиянието на температурата на околната среда

  t [°C]

40

45

50

55

60

  Kt [-]

1

0.95

0.90

0.83

0.76

 

 

 

 

Tаблица 2
Корекционен коефициент отчитащ влиянието на надморското равнище

h [m]

1000

1500

2000

2500

3000

4000

Kh [-]

1

0.98

0.95

0.91

0.87

0.78

 

 

 

Въртящ момент

     Номиналния въртящ момент на изходящия крaй на електродвигателя се изчислява 
     по формулата:

     
МN=(9,55 . PN)/nN   където:

     MN[N.m] - номинален въртящ момент
      PN[W] - номинална мощност
      nN[min-1] - номинална скорост на въртене
      Мs - пусков момент
      Мmin - минимален момент
      Mmax - максимален моментЕднофазни асинхронни електродвигатели с пусков и работен кондензатор

При тези електродвигатели работния кондензатор е постоянно включен, а пусковия кондензатор е включен само при пускане на електродвигателя, с цел постигане на голям пусков момент и се изключва когато ротора на електродвигателя достигне скорост около 70% от номиналната скорост на въртене. Поради това, че електродвигателите с пусков и работен кондензатор притежават висок пусков момент, с кратност от 1.6 до 2.2 на номиналния момент,  са подходящи за задвижвания, където трябва да се преодоляват по-големи съпротивителни моменти, като компресори, циркуляри, помпи.

Еднофазни асинхронни електродвигатели с работен кондензатор

При тези електродвигатели работния кондензатор е постоянно включен, а пусковия момент е малък и е с кратност 0.3 до 0.4 от номиналния момент. Подходящи са за задвижвания с малки съпротивителни моменти, като вентилатори или подобни механизми с вентилаторна характеристика.

Еднофазни асинхронни електродвигатели с работен кондензатор с повишен пусков момент

Особеното на тези електродвигатели е, че са с по - голям пусков момент от този на еднофазните с работен кондензатор и по малък от тези с пусков и работен кондензатор. Техния пусков момент е с кратности от 0.5 до 0.7 от номиналния момент.


This website uses cookies to enhance your experience. By continuing to browse this site you agree to the use of cookies. To find out more, read our cookie policy.