Иновации

SDM 30 - следене на фазите | https://www.youtube.com/watch?v=tVNsxQoadUI?version=3&vq=hd1080

SDM 30 - следене на фазите | https://www.youtube.com/watch?v=tVNsxQoadUI?version=3&vq=hd1080

Измерване и визуализация на параметри в реално време 1 Измерване на напрежението на трите фази2 Измерване на тока…

19.02.2024г.
SMART DIGITAL MONITORING (SDM) 30 | https://www.youtube.com/watch?v=XBDubRttH5U?version=3&vq=hd1080

SMART DIGITAL MONITORING (SDM) 30 | https://www.youtube.com/watch?v=XBDubRttH5U?version=3&vq=hd1080

SDM предоставя информацията, чрез индустриална комуникационна шина RS 485 към сървър или Cloud технология за съхранение…

19.02.2024г.
SDM 30 - ДИГИТАЛЕН МОНИТОРИНГ | https://www.youtube.com/watch?v=-gt2qhzKYqM?version=3&vq=hd1080

SDM 30 - ДИГИТАЛЕН МОНИТОРИНГ | https://www.youtube.com/watch?v=-gt2qhzKYqM?version=3&vq=hd1080

SDM 30 е дигитално устройство за анализ, контрол и защита на ниво лаборатория, с възможност за визуализация на събраната…

19.02.2024г.
SDM 30 - следене на температурата | https://www.youtube.com/watch?v=Sz8xNkYSxh4?version=3&vq=hd1080

SDM 30 - следене на температурата | https://www.youtube.com/watch?v=Sz8xNkYSxh4?version=3&vq=hd1080

Измерване, запаметяване и визуализация в процеса на работа Часове работа на електромотораОбща консумирана мощност…

19.02.2024г.