Въведение

 

 

Еднофазни асинхронни електродвигатели

 

 • Произвежданите еднофазни електродвигатели са с пусков и работен кондензатор и еднофазни електродвигатели с работен кондензатор
 • Височина на оста на въртене в мм:
  - Еднофазни с пусков и работен кондензатор – 80, 90, 100
  - Еднофазни с работен кондензатор  – 63, 71, 80, 90, 100
 • Мощност – от 0.120kW до 3kW в зависимост от полюсите
 • Полюси – 2, 4
 • Синхронни обороти min-1 – 3000, 1500
 • Номинално напрежение и честота – 220V до 240V и честота 50Hz
 • Режими на работа – S1, S2, S3, S4, S6
 • Форми на изпълнение – B3, B5, B14, B3/B5(B35), B3/B14(B34)
  По желание на клиента присъединителният фланец може да бъде специален
 • Работен край на вала – цилиндричен с шпонка, без или с вътрешна резба, специален, зъбонарязан, поплощен, с два работни края, както и други вариации
 • Степен на защита – IP54, IP55
 • Клас на изолация – стандартно F, по заявка може и H
 • Условия на работа – умерена климатична зона „n” при температура от -25 °С до +40 °С и надморска височина 1000м  Мощност

 • Номинална мощност на вала на двигателя се определя при следните условия:
 • номинално напрежение, показано на табелката при допуск ±10%
 • честота на захранващото напрежение при допуск ±1%
 • температура на околната среда – от -25 °С до +40°С
 • надморска височина до 1000m
 • режим на работа S1 – продължителен ЕN 60034 – 1

При отклонение от посочените условия допустимата мощност на вала на двигателя се определя по формулата:

Pd=Kt.Kh.Pn

където:

Pd - допустима мощност на вала на двигателя
Кt - корекционен коефициент отчитащ влиянието на температурата на околната среда
Кh - корекционен коефициент отчитащ влиянието на надморското равнище
Pn - номинална мощност на двигателя, означена на табелката

Корекционните коефициенти се отчитат от таблици 1 и 2

 

Таблица 1
Корекционен коефициент отчитащ влиянието на температурата на околната среда

  t [°C]

40

45

50

55

60

  Kt [-]

1

0.95

0.90

0.83

0.76

 

 

 

 

Tаблица 2
Корекционен коефициент отчитащ влиянието на надморското равнище

h [m]

1000

1500

2000

2500

3000

4000

Kh [-]

1

0.98

0.95

0.91

0.87

0.78

 

 

 

 

 

Въртящ момент

 

     Номиналния въртящ момент на изходящия крaй на електродвигателя се изчислява 
     по формулата:

     
МN=(9,55 . PN)/nN   където:

     MN[N.m] - номинален въртящ момент
      PN[W] - номинална мощност
      nN[min-1] - номинална скорост на въртене
      Мs - пусков момент
      Мmin - минимален момент
      Mmax - максимален момент
Еднофазни асинхронни електродвигатели с пусков и работен кондензатор

При тези електродвигатели работния кондензатор е постоянно включен, а пусковия кондензатор е включен само при пускане на електродвигателя, с цел постигане на голям пусков момент и се изключва когато ротора на електродвигателя достигне скорост около 70% от номиналната скорост на въртене. Поради това, че електродвигателите с пусков и работен кондензатор притежават висок пусков момент, с кратност от 1.6 до 2.2 на номиналния момент,  са подходящи за задвижвания, където трябва да се преодоляват по-големи съпротивителни моменти, като компресори, циркуляри, помпи.

Еднофазни асинхронни електродвигатели с работен кондензатор

При тези електродвигатели работния кондензатор е постоянно включен, а пусковия момент е малък и е с кратност 0.3 до 0.4 от номиналния момент. Подходящи са за задвижвания с малки съпротивителни моменти, като вентилатори или подобни механизми с вентилаторна характеристика.

Еднофазни асинхронни електродвигатели с работен кондензатор с повишен пусков момент

Особеното на тези електродвигатели е, че са с по - голям пусков момент от този на еднофазните с работен кондензатор и по малък от тези с пусков и работен кондензатор. Техния пусков момент е с кратности от 0.5 до 0.7 от номиналния момент.