ТИП КТ

Ходови трифазни асинхронни електродвигатели за задвижване на колички на телфери
с намалена строителна височина

 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 400 V, 50 Hz

 

 

 

ГАБАРИТНИ И ПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ РАЗМЕРИ