Тип ESR

 

Еднофазни асинхронни електродвигатели
с пусков и работен кондензатор

 

 

ГАБАРИТНИ И ПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ РАЗМЕРИ

 

IMB  B3

 

 

 

 

IMB В5

 

 

 

 

IMB В14