ТИП CT-240; 290; 360

Трифазни асинхронни електродвигатвли
за подемни механизми на електротелфери

 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 380 V, 50 Hz

 

 

 

ГАБАРИТНИ И ПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ РАЗМЕРИ