ТИП T-BR - IE1

Трифазни асинхронни електродвигатели 
с електромагнитна нерегулируема спирачка

 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 400 V, 50 Hz

 

   

 

 

СПЕЦИАЛНИ ДВУСКОРОСНИ ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ 

 

 

 

 

 

ГАБАРИТНИ И ПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ РАЗМЕРИ

 

IMB3

 

 

 

 

 

 

IMB5

 

 

 

 

 

IMB14