ТИП T-BR B5

Ходови трифазни асинхронни електродвигатели
тип T–BR B5 за задвижване на двурелсови кранови колички
и челни греди на кранове

 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 400 V, 50 Hz

 
 

ГАБАРИТНИ И ПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ РАЗМЕРИ