ТИП T-42

Ходови трифазни асинхронни електродвигатели
 за задвижване на монорелсови телферни колички

 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 400 V, 50 Hz

 

 

 

 

 ГАБАРИТНИ И ПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ РАЗМЕРИ