ТИП КТ-53

Ходови трифазни асинхронни електродвигатели
за задвижване на монорелсови телферни колички

 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 400 V, 50 Hz

 

 

 


ГАБАРИТНИ И ПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ РАЗМЕРИ