ТИП КТ-35

 

Ходови трифазни асинхронни електродвигатели
тип за задвижване на монорелсови телферни колички

 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 400 V, 50 Hz

 

 

 

ГАБАРИТНИ И ПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ РАЗМЕРИ