ТИП ERR

 

Еднофазни асинхронни електродвигатели
с работен кондензатор с повишен пусков момент

 

 

ГАБАРИТНИ И ПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ РАЗМЕРИ

IMB В3

 

 


 

IMB В5

 

 

 

 

 

IMB B14