ТИП ER

 

Еднофазни асинхронни електродвигатели
с работен кондензатор

 

 

 

 

ГАБАРИТНИ И ПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ РАЗМЕРИ 

IMB В3

 

 

 

IMB В5

  

 

 

 

IMB B14