Standard Efficiency - IE1

Серия от Тип Т  е с клас на енергийна ефективност IE1, която се приема за стандартна ефективност.

На 22 юли 2009 г. Европейската комисия (ЕС 240/2009) приложи Директива 2005/32/ЕС, която се отнася за електромотори във всички страни членки от Европейския съюз. Съгласно тази Директива от клас на ефективност от IE1 можеха да се използват до 16 юни 2011 година.